Världen behöver ett universitet för livet och freden!


Detta fredsprojekt innefattar undervisning om den viktigaste kunskapen av alla, om livets syfte
och mening. Det är beklämmande att det nuvarande utbildningssystemet inte undervisat om
meningen med livet. Men förklaringen är naturligtvis att den mekanistiska vetenskapen hävdat, att
det inte finns någon mening för livet.
Detta har varit en katastrof för mänskligheten!

Skolor och universitet har lärt att bara materian är verklig, och att människan inte har inågon själ. Vi har fått veta att ingen högre intelligens existerar och att världen inte skapades, men har kommit till genom en urexplosion då den tomma rymden exploderade och skapade allt utan anledning!

Allt detta är absurt och beror på att de som bestämde vad vi måste lära oss, hör till den kategori "människor" som har varit våra härskare under hela vår existens på jorden.

Utbildning i skolor och universitet har syftat till att vilseleda oss, att befästa deras mekaniska bild av världen och att stärka den nuvarande materialismen.

Vi kallar den underliggande kraften ondskan, men den skulle också kunna också kallas vilseledaren. Den motverkar  vår utveckling och är nödvändig att att de ska kunna hålla oss under kontroll och säkerställa att människor inte gör revolt mot dem.
De behöver lögnerna för det ger dem möjlightet att fortsätta regerar världen.

När vi befriar oss från falska kunskaper, kan de mörka krafterna inte överleva.

Därför översvämmas västvärldens media idag av osanningar.

Och därför behöver vi en helt ny form av universitet som syftar till att utveckla människans fulla kapacitet.

Människan är en skapelse av iniversums intelligens, vilket är fullständigt klarlagt genom kvantfysiken. (se det öppna brevet till president Putin, eller under medvetandet ovan)

Men från ett högre perspektiv är "ondskan" en kraft som driver på mänskligheten så att den till sist skaffar sig egna sanna kunskaper.

Med sanna kunskaper börjar en ny fas i mänsklighetens historia, det verkliga, sanna livets fas, fritt från ondskan!