Insikter


  • Världen är skapad av tankekraft, av universums intelligens, i avsikt att utveckla människans karaktär till perfektion!

  • Alla krig startas av ondskans mörka krafter, världen styrs av dem! Ondskan är beroende av lögnen för att driva igenom sina beslut!


  • Den är inte vad människan trott, den finns inte lite av hos alla människor. Den är en fristående kraft som bara behövs i början av människans utveckling. Den saknar försvar mot sanningen!


  • Vi kan slå ut den nu!